Opvarmning til julekalender, opdatering november 2022

Det er snart jul, og som de foregående to år skal der naturligvis være en fonetisk julekalender her på udtaleordbog.dk.

Som opvarmning til julekalenderen er hjemmesiden blevet opdateret en smule. Der er tilføjet et par hundrede ord, og et par tusinde ord er blevet rettet, især bøjningsformer, og der er blevet tilføjet en login-feature.

Login

Det er nu muligt at oprette en bruger og logge ind på udtaleordbog.dk. Lige nu er der ikke meget fidus i at logge ind, men der er nogle funktioner på vej som kommer til at kræve login. Men dem der opretter en bruger allerede nu, får et cool lavt brugernummer, så man i al fremtid kan prale med at være first mover på udtaleordbog.dk 😉

Under alle omstændigheder ville det være fedt hvis nogle gad at afprøve funktionen inden jeg tilføjer flere features der er knyttet til login.

Fidusen med login er bl.a. at kunne knytte flere data til de 👍der bliver klikket på. Hvad er det for nogle mennesker der foretrækker den ene eller den anden udtale? Hvor kommer de fra, og hvor gamle er de?

Man kan selvfølgelig også blive ved med at bruge udtaleordbog.dk uden login som nu, men jeg vil gerne give noget ekstra igen til dem der bidrager til at gøre udtaleordbog.dk mere informativ og præcis, så fremover vil der kommer flere funktioner til dem med login.

Ud med denne blog, ind med Patreon

Jeg pensioner denne wordpress-side. Fremover vil jeg poste nyheder om opdateringer af udtaleordbog.dk og mine andre projekter på min Patreon-side New Danish Phonetics. Udtaleordbog.dk’s facebook-side fortsætter som hidtil.

Hvorfor Patreon? Det er der flere grunde til:

 • Det giver mulighed for at dække nogle af de udgifter jeg har ved at lave udtaleordbog.dk og andre projekter. Man kan naturligvis blive ved med at bruge mine sider og værktøjer gratis og reklamefrit som hidtil, men hvis man synes det er fedt at bruge udtaleordbog.dk og gerne vil vise sin støtte og motivere til videre udvikling, kan man nemt vise det på Patreon.
 • Jeg vil gerne samle mine projekter ét sted, så man ikke behøver at holde øje med en masse forskellige kilder, og så man også kan se hvad jeg ellers laver. Det er måske ikke alle brugere af udtaleordbog.dk der ved at jeg også laver schwa.dk og de værktøjer der findes der.
 • Jeg har en stigende mængde internationale brugere, og jeg vil gerne have et forum hvor jeg kan komme i bedre kontakt med det internationale publikum, mens mine facebooksider kan fortsætte på dansk.
 • Man kan downloade en Patreon-app (check din app-store) og få mobile updates og notifikationer. Så slipper jeg for at skulle indtænke mobilvenlige designs og funktionaliteter.
 • Det er uelegant design med denne blog som slet ikke ligner resten af udtaleordbog.dk, og jeg vil helst ikke bruge tid på at kode en flottere løsning.
 • Patreon har i det hele taget nogle gode indbyggede muligheder for udviklere, så man slipper for at skulle kode tingene selv. Så har jeg mere tid til at kode fonetiske værktøjer.
 • Jeg kan godt lide ideologien med at man som internetbruger bare støtter de kreatører der gør livet bedre og lettere for en, frem for at man skal belemres med forstyrrende og tidskrævende reklamer.

Andre opdateringer

Jeg har lavet en del systematiske ændringer og rettelser i lydskriften.

 • Stavelsesgrænser er blevet flyttet ifm. /ɕ/, fx /ˈak.ɕə pʁaŋ.ɕə/ aktie, branche (før /ˈakɕ.ə pʁaŋɕ.ə/)
 • Nogle /si/ er rettet til /ɕ/, fx /klæ.ɕo.ˈlo̰ː/ glaciolog (før /klæ.si.o.ˈlo̰ː/)
 • Imperativ med –r er blevet rettet, fx /ak.sɛp.ˈtseɐ̰/ accepter (før /ak.sɛp.ˈtsḛːʁ/)
 • De lidt besyndelige imperativer, som handl, er blevet rettet, nu /ˈhæn̰.l/ (før /hæn̰/)
 • T-former med –dt er blevet rettet, fx /ˈaʊ.ˌkʰlɛ̰ːt/ afklædt (før /ˈaʊ.ˌkʰlɛɤ̯̰.t/)

Features på vej

Der er mange nye features på vej. Læs mere om det ovre på Patreon.

50.000 ord, online øvelser og ny fonetikbog

Udtaleordbog.dk er opdateret i dag med et par tusinde nye ord, og den har nu rundet 50.000 opslagsord.

Jeg har brugt sommeren på at færdiggøre en ny fonetikbog, Ny dansk fonetik, som er baseret på samme standarder som udtaleordbog.dk. Jeg er vældig stolt af den, og jeg har skrevet en masse gode grunde til hvorfor man bør anskaffe bogen over på schwa.dk. Ny dansk fonetik er ikke bare en bog, men et sammenhængende koncept med udtaleordbog.dk, online resurser og øvelser. Når du køber bogen, støtter du samtidig udviklingen af udtaleordbog.dk 💚

Online øvelser i fonetik og lydskrift

I sammenhæng med den nye bog er jeg gået i gang med at udvikle nogen online øvelser i fonetik og lydskrift. Du kan finde øvelserne her (der er også link til øvelserne på forsiden af udtaleordbog.dk).

Øvelserne er også et led i at skabe en mere interaktiv oplevelse på siden. De er stadig meget primitive i layout, men der skal nok komme flere og flottere øvelser med tiden.

Opdatering juli 2022

Udtaleordbog.dk er blevet opdateret i dag og runder i den forbindelse flere milepæle. Der er tilføjet omkring 8000 nye ord, så der i alt er over 48.000 ord i ordbogen, og over 300.000 ordformer.

Dermed overgår udtaleordbog.dk i volumen den klassiske Den Store Danske Udtaleordbog (DSDU), som rummer 45.000 opslagsord, og jeg tør derfor godt kalde udtaleordbog.dk for Danmarks største udtaleordbog.

Jeg har tilladt mig at lave en sammenligning af udtaleordbog.dk og de nærmeste konkurrenter, Den Danske Ordbog (DDO), DSDU og Gyldendals Dansk Udtale.

Der er et stykke vej op til DDO’s 93.000 ord, men til gengæld har udtaleordbog.dk nogle klare fordele ift. DDO, såsom at vise nutidig udtale i moderne IPA, og med inklusion af bøjningsformer dækker udtaleordbog.dk over 3x så mange ordformer som DDO.

Rimordbog

I marts blev der tilføjet en funktion hvor man kunne få vist ord der rimer på søgeordet. Nu har jeg tilføjet en dedikeret underside til rimordbogen, med eget søgefelt. Det er første skridt til at lave mere avancerede søgefunktioner i rimordbogen.

Opdaterede udtaler

Jeg har i seneste update rettet nogle fejl og lavet et par principielle ændringer i udtaleangivelserne:

 • Udtalen af i som |j| i ord som /kʰoˈpʰjḛːɐ finænˈɕeɐ̰ɪŋ/ kopiere, finansiering blev tidligere ikke vist i sammensatte ord. Det er inkluderet nu.
 • Nogle knirkede diftonger er ændret fra lang til kort, fx /peˈskʁiʊ̰lsə/ beskrivelse (tidligere /peˈskʁḭːʊlsə/). Udtale med lang vokal er bevaret i konservativ udtale.
 • Ord som labrador, sabotør har fået udtale med /a/, /lapʁaˈtɒː sapoˈtsøɐ̰/ (tidligere /læpʁaˈtɒː sæpoˈtsøɐ̰/). Den opdaterede udtale skønnes mere udbredt, og er derfor valgt som default. Udtalen med /æ/ findes også, og den vil blive indført på et senere tidspunkt når jeg har opdateret koden der genererer alternative former.
 • Jeg har fjernet stavelsesdelingsmarkørerne. Selvom jeg har rettet mange fejl, vises de stadig ikke hensigtsmæssigt, og for mange brugere er det forvirrende snarere end gavnligt. Jeg arbejder på en funktion hvor man kan toggle visning af stavelsesgrænser.

Alle forslag til udtaler der er kommet via feedbackformularen, er blevet behandlet.

Opdatering maj 2022

Udtaleordbogen er i dag blevet opdateret. Der er tilføjet en mængde nye ord, og der er gennemført en række systematiske opdateringer af eksisterende ord. Der er ingen nye features i denne omgang.

Nye ord

Der er tilføjet ca. 5000 nye ord. Ordbogen rummer nu over 40.000 ord og over 270.000 ordformer. Den nærmer sig således en voksen ordbogsstørrelse (Gyldendals udtaleordbog rummer 41.000 ord).

Der er tilføjet en del nye bøjningsformer, navnlig adjektivers bøjninger, genitivbøjninger og en del uregelmæssige bøjninger. Der mangler stadig en del uregelmæssige bøjninger.

Opdaterede udtaler

Der er gennemførte en række systematiske opdateringer af eksisterende ord og udtaler. Det drejer sig primært om forhold hvor udtalen var en tand for stiv og bogstavnær, eller nogle fejl der var sluppet gennem kvalitetskontrollen. Overordnet resulterer ændringerne i de påvirkede ord i en mere naturlig, moderne udtale.

 • Endelsen –eri, fx fiskeri /feskɐˈʁḭː/ (før: /feskəˈʁḭː/)
 • Endelserne –ere/-ede, fx snarere, lukkede /ˈsnaːa ˈlɔkɤ/ (før: /ˈsnaːɐɐ ˈlɔkɤɤ/)
 • Endelsen –(a/å)ret, fx skåret /ˈskɒːɤ/ (før: /ˈskɒːɒɤ/)
 • Præfikserne gen-, fore-, und- tilføjer nu knirk til stammen, fx undfange /ˈɔnfaŋ̰ə/ (før: /ˈɔnfaŋə/)
 • Aspiration fjernet fra p, t, k i en del ubetonede stavelser, fx etiket, fokusere, hypotese /etiˈkʰɛt fokuˈsḛːɐ hypoˈtseːsə/ (før: /etsiˈkʰɛt fokʰuˈsḛːɐ hypʰoˈtseːsə/). Den aspirerede udtale en nu anført som mere konservativ. Ikke alle ubetonede p, t, k er behandlet endnu.
 • Lokmotiveffekten er indført i standardudtalen, fx lokomotiv, operation, matematik /lokmoˈtsiʊ̰ opʁaˈɕo̰ːn mætmæˈtsik/ (før: /lokomoˈtsiʊ̰ opəʁaˈɕo̰ːn mætəmæˈtsik/).

Yngre udtale (udtaler på vej frem) har fået tilføjet varianter uden finalt schwa, fx pose /ˈpʰoːs/. Tidligere var denne variant kun tilføjet for verber, men det er nu tilføjet for alle ord.

Bortfald af r i prætoniske stavelser, fx perfekt /pʰæˈfɛkt/ frem for /pʰæɐ̯ˈfɛkt/, er ophøjet til standardudtale frem for udtale på vej frem.

BDG-lydskrift

Som alternativ til IPA-lydskrift kan man vælge BDG-lydskrift (tidligere anført som UOB). Der er tilføjet en beskrivelse af denne standard.

Denne standard er lettere opdateret og stemmer nu overens med IPA bortset fra at plosiverne vises med /b d g p t k/ i stil med mere klassisk fonologi. Efter denne standard skal aspiration underforstås i initialt /p t k/, mens uaspirerede initiale plosiver vises med /b d g/. Denne brug er lidt mere indforstået, men stemmer bedre med ortografiens b, d, g, p, t, k, og den kan således måske virke mere intuitiv for nogle.

Nye ord og features, marts 2022

Udtaleordbog.dk er i dag opdateret med nye ord og en ny feature: Rimordbog.

Der er tilføjet ca. 2.500 nye ord, hvor en stor del er prorpier, både fornavne, efternavne og bynavne. I alt kommer ordbogen op på ca. 35.500 opslagsord og 240.000 ordformer inkl. bøjninger.

Rimordbog

Jeg har tilføjet en feature hvor man kan se hvilke ord i ordbogen der rimer på opslagsordet. Denne feature er i udvikling, så den bliver mere raffineret med tiden. Lige nu er man nødt til at søge almindeligt og så klikke på rimlinket. Jeg arbejder på at designe en mere direkte måde at søge efter rim på snarest.

Rimordbogen søger lige nu kun på standardudtaler. Se fx ord der rimer på dag. Planen er at man skal kunne lave mere avancerede søgninger, indsnævre til andre standarder eller søge på tværs af udtalestandarder mv.

Opdaterede udtaler

Der er foretaget enkelte ændringer af lydskriften. En del ord med -bi-/-di-/-gi- som før var noteret med /pj tj kj/, har fået en mere distinkt udtale som standard, fx:

/æɤ.væɐ.pi.ˈæ̰ːl/ < /æɤ.væɐ.ˈpjæ̰ːl/ adverbial
/i.ti.ˈo̰ːt/ < /i.ˈtjo̰ːt/ idiot
/ʁæ.ki.ˈo̰ːn/ < /ʁæ.ˈkjo̰ːn/ region

Omvendt har en del bøjningsformer med –ier fået en mindre distinkt og mere naturlig form. Det gælder fx ord som /fæ.ˈmil̰.jɐ/ familier (tidligere /fæ.ˈmil̰.i.ɐ/).

Stavelsesgrænser er tilrettet en del steder, og der mangler stadig nogle tilrettelser. Det er udelukkende et visuelt/intuitivt spørgsmål. Rettelserne er rent visuelle. Stavelsesgrænser indikerer umiddelbart ikke nogen fonetiske træk; hensigten er udelukkende at give en form for intuitiv opdeling af ordene (i den underliggende fonologiske form som udtaleangivelserne er genereret af, spiller stavelsesgrænserne større rolle for fonemernes realisering).

I støbeskeen

Jeg fokuserer fortsat på at tilføje proprier af forskellig art, bl.a. af hensyn til at ordbogen bruges af udlændinge, som kan have dårlige forudsætninger for at regne udtalen af proprier ud. Rimordbogsdelen skal også have en mere lettilgængelig form.

Af større funktionelle features arbejder jeg på en funktion hvor man kan inputte en længere tekst og få den transskriberet. Dette ligger lidt ude i fremtiden, og det forudsætter at der tilføjes nogle flere variantudtaler, især af højfrekvente småord.

Nye ord og features, februar 2022

Udtaleordbog.dk er i dag opdateret med næsten 1000 nye ord. I alt runder ordbogen 33.000 lemmaer, 230.000 ordformer og 460.000 forskellige udtaler. Samtidig er der rettet en del småfejl, og der er tilføjet et par nye features.

Stavelsesgrænser

Lydskriften vises nu med stavelsesgrænser. Idet jeg fjernede de diakritiske tegn for syllabisk og asyllabisk, kunne stavelsesstrukturen i en del tilfælde virke lidt obskur. Det kompenserer jeg nu for ved at vise de fonologiske stavelsesgrænser, som ordbogsgenereringen er baseret på.

Det er blevet mere almindeligt i internationale sammenhænge at vise stavelsesgrænser (frem for syllabisk/asyllabisk), hvilket for mig at se er en god trend, som jeg gerne vil følge.

Stavelsesgrænser er en abstraktion. De indikerer ikke et bestemt fonetisk træk, og de er ikke distinktive. De er altså ikke nødvendige at vise i lydskriften, men de er basis i forskellige sproglige analyser og taleteknologi, og derfor informative at inkludere.

Jeg finder stadig småfejl i stavelsesdelingen, så det må forventes at den justeres lidt med tiden.

Ugens ord

I 2022 tilføjes hver uge et ord hvis udtale kan dele befolkningen. Ordet får tilføjet forskellige udtaler med tilhørende lydfiler, og det promoveres på de sociale medier for at få en indikation af hvor populære de forskellige udtaler er.

Man skal følge udtaleordbog.dk på de sociale medier (facebook, insta, twitter) for at blive opdateret om ugens ord.

Ugens ord har hidtil været: smoking, Saturn og smitte.

Engelsk version og ny lydskriftstandard

Jeg har lavet en international version af ordbogen, til dem der interesserer sig for dansk fonetik og fonologi uden egentlig at beherske sproget. Den engelske udgave adskiller sig marginalt fra den danske, idet der er mindre fokus på udtalevarianter og mere fokus på standardudtale.

I den internationale version er der tilføjet en lydskriftstandard, Kiel-lydskrift, som er en slags standardiseret snæver IPA, som benyttes på tyske danskuddannelser.

Rettelser og justeringer

Der er lavet nogle mindre principielle justeringer af lydskriften, bl.a.:

 • /k/ er slettet mellem /ŋ/ og /t/ i ord som punktum, plankton, adjunktur.
 • En del prætoniske vokaler er blevet rettet til en mere bogstavnær udtale frem for at følge reglerne i betonede stavelser, fx /me.nə.ˈstʁoːn.ə/ > /mi.nə.ˈstʁoːn.ə/ minestrone
 • Reglerne for udtalen af a før /pʰ kʰ m/ er blevet lidt mere raffinerede. Det berører ord som amatør, kakofoni, applikation osv.

I støbeskeen

Fokus i den kommende tid er navne.

Man kan tit være i tvivl om hvordan navne skal udtales, og det er noget en udtaleordbog kan bruges til. Men indtil videre har der ikke været mange navne i ordbogen.

Jeg har arbejdet på et modul til at inkludere navne i ordbogen. De første navne er blevet tilføjet nu. Jeg vil gerne tilføje flere og kører lige nu en lille kampagne på facebook: Skriv dit navn i IPA og få det tilføjet til ordbogen.

Update januar 2022: Snæver transskription, download + 2.300 nye ord

Godt nytår! Det var både sjovt og lærerigt (og tidskrævende) at lave julekalenderen i sidste måned. Jeg vil fortsætte med at lave lignende opslag på ugentlig basis i det nye år, så hold øje med udtaleordbog.dk‘s facebookside.

Der er kommet meget god feedback via den feedback-funktion jeg tilføjede i sidste update. Jeg har læst det hele, også det jeg ikke har reageret på. Det meste er implementeret og resten er på vej.

I årets første update har jeg tilføjet ca. 2.300 nye ord (16.000 inkl. bøjningsformer), lavet enkelte justeringer og rettelser af lydskriften, tilføjet snæver transskription, og så har jeg gjort et udsnit af udtaleordbogen tilgængelig til download.

Snæver transskription

Standardudtalerne (dvs. den øverste udtale i hvert opslag) har fået tilføjet snæver transskription, noteret i de kantede klammer [ ]. Der kommer et indlæg om hvilke detaljer der er inkluderet i den snævre transskription. Jeg arbejder på at finjustere dette element og tilføje det til øvrige udtaleangivelser.

Opdateret lydskrift

Jeg har tilrettet nogle transskriptionsprincipper. Det meste er knapt synligt. Det mest iøjnefaldende er ændringer af ord med –lg. Tidligere stod der fx /ˈsæl̰j ˈvæl̰j ˈføl̰j/ salg, valg, følg. Det er nu rettet til /ˈsæl̰ ˈvæl̰ ˈføl̰/, og i konservativ udtale til /ˈsæl̰ʲ ˈvæl̰ʲ ˈføl̰ʲ/ dvs. med palataliseret /l/. Jeg tvivler på at man nogensinde har udtalt ordene med en approksimant efter en kontoid konsonant, selvom det traditionelt har været transskriberet sådan.

Efter forsøg og diskussioner med mine studerende har jeg opgraderet nogle udtaler fra ‘reduceret’ til ‘på vej frem’. Schwa-assimilation i ord som penge, fremme, finde er ved at være standardudtale i den unge generation. Det samme gælder udjævning af /ɪ ʊ/ før /ɤ/, så fx /leːʊɤ ʁɒɪɤ/ levet, røget efterhånden som standard er /leːɤ ʁɒːɤ/.

Download udtaleordbog.dk

Dele af udtaleordbog.dk kan nu downloades og benyttes til forskning eller sprogteknologi. Jeg vil lægge større dele af ordbogen ud i takt med at siden vokser.

Bemærk at det kun er dele af ordbogen der er tilgængelig. Man er velkommen til at henvende sig hvis man er interesseret i et samarbejde der inkluderer øvrige data.

I støbeskeen

Der er kommet mange nye brugere til siden den sidste måneds tid. Topprioritet lige nu er en side med introduktion til IPA-lydskriften og det danske lydsystem i det hele taget.

Derudover har jeg fokus på afledningsendelsers fonologi, som jeg holder oplæg om på konferencen FiNo 2022 senere i januar.

200.000 ord, nye funktioner + julekalender

Udtaleordbog.dk er i dag opdateret med ca. 2000 nye ord + bøjningsformer. I alt runder ordbogen nu 200.000 ord. Samtidig er der tilføjet nogle nye funktioner.

Julekalender

Følg med i december. Igen i år vil der være en julekalender på udtaleordbog. Hved dag i december vil der være en ny lille historie om udtalen af et bestemt ord.

I år vil julekalenderens format trække på nogle af de funktioner der er udviklet i løbet af året, nemlig muligheden for at tilkendegive hvilken udtale man bruger + lydafspilning.

Julekalenderen kræver din deltagelse. Jo flere der deltager, des klogere bliver vi alle sammen, så sørg for at dele julekalenderen på de sociale medier.

Nye funktioner

 • Lydfiler
 • Forbedret feedbackformel

Nu kan man ikke blot få IPA-lydskriften af et ord, men også afspille de forskellige udtalevarianter. Det er endnu kun meget begrænset hvilke ord der har lydfiler tilknyttet, men hold øje med højtalerikonet 🔊.

Savner du at din egen udtale er repræsenteret, eller finder du fejl i ordbogen? Så er det blevet nemt at give feedback. Klik bare på feedback-feltet, så popper der en formel op.

Udtaleordbog.dk fylder 1 år

D. 1/11/20 lagde jeg første udgave af udtaleordbog.dk på nettet. Der var på det tidspunkt 2000 ord i ordbogen og ingen andre features end at man kunne søge på et ord og få en enkelt udtaleangivelse i IPA.

Nu, et år efter, har ordbogen 27.000 ord, 160.000 bøjningsformer, 320.000 udtaleangivelser i både mindre distinkte og mere konservative varianter af dansk.

Der er tilføjet en række feature siden starten, bl.a.:

 • Forskellige udtalevarianter
 • Udtale af bøjningsformer
 • Morfologisk analyse af ordene
 • Opdaterede lydskriftstandarder, og mulighed for at vælge mellem forskellige standarder
 • Sociale medier
 • Navigationsmuligheder
 • Mulighed for at interagere og markere hvilke udtaler man selv bruger

Ordbogen bliver ved med at vokse og får tilføjet nye features. Noget af det jeg drømmer om at få tilføjet i det kommende år, er:

 • flere ord, og flere navne
 • automatisk transskription af tekster
 • forbedrede feedback-muligheder
 • mulighed for at søge på udtaler
 • rimordbog
 • mere information om udtale
 • mere interaktivitet
 • og meget mere

Følg med på de sociale medier og få besked når der er nye opdateringer af ordbogen.