Nye ord og features, februar 2022

Udtaleordbog.dk er i dag opdateret med næsten 1000 nye ord. I alt runder ordbogen 33.000 lemmaer, 230.000 ordformer og 460.000 forskellige udtaler. Samtidig er der rettet en del småfejl, og der er tilføjet et par nye features.

Stavelsesgrænser

Lydskriften vises nu med stavelsesgrænser. Idet jeg fjernede de diakritiske tegn for syllabisk og asyllabisk, kunne stavelsesstrukturen i en del tilfælde virke lidt obskur. Det kompenserer jeg nu for ved at vise de fonologiske stavelsesgrænser, som ordbogsgenereringen er baseret på.

Det er blevet mere almindeligt i internationale sammenhænge at vise stavelsesgrænser (frem for syllabisk/asyllabisk), hvilket for mig at se er en god trend, som jeg gerne vil følge.

Stavelsesgrænser er en abstraktion. De indikerer ikke et bestemt fonetisk træk, og de er ikke distinktive. De er altså ikke nødvendige at vise i lydskriften, men de er basis i forskellige sproglige analyser og taleteknologi, og derfor informative at inkludere.

Jeg finder stadig småfejl i stavelsesdelingen, så det må forventes at den justeres lidt med tiden.

Ugens ord

I 2022 tilføjes hver uge et ord hvis udtale kan dele befolkningen. Ordet får tilføjet forskellige udtaler med tilhørende lydfiler, og det promoveres på de sociale medier for at få en indikation af hvor populære de forskellige udtaler er.

Man skal følge udtaleordbog.dk på de sociale medier (facebook, insta, twitter) for at blive opdateret om ugens ord.

Ugens ord har hidtil været: smoking, Saturn og smitte.

Engelsk version og ny lydskriftstandard

Jeg har lavet en international version af ordbogen, til dem der interesserer sig for dansk fonetik og fonologi uden egentlig at beherske sproget. Den engelske udgave adskiller sig marginalt fra den danske, idet der er mindre fokus på udtalevarianter og mere fokus på standardudtale.

I den internationale version er der tilføjet en lydskriftstandard, Kiel-lydskrift, som er en slags standardiseret snæver IPA, som benyttes på tyske danskuddannelser.

Rettelser og justeringer

Der er lavet nogle mindre principielle justeringer af lydskriften, bl.a.:

  • /k/ er slettet mellem /ŋ/ og /t/ i ord som punktum, plankton, adjunktur.
  • En del prætoniske vokaler er blevet rettet til en mere bogstavnær udtale frem for at følge reglerne i betonede stavelser, fx /me.nə.ˈstʁoːn.ə/ > /mi.nə.ˈstʁoːn.ə/ minestrone
  • Reglerne for udtalen af a før /pʰ kʰ m/ er blevet lidt mere raffinerede. Det berører ord som amatør, kakofoni, applikation osv.

I støbeskeen

Fokus i den kommende tid er navne.

Man kan tit være i tvivl om hvordan navne skal udtales, og det er noget en udtaleordbog kan bruges til. Men indtil videre har der ikke været mange navne i ordbogen.

Jeg har arbejdet på et modul til at inkludere navne i ordbogen. De første navne er blevet tilføjet nu. Jeg vil gerne tilføje flere og kører lige nu en lille kampagne på facebook: Skriv dit navn i IPA og få det tilføjet til ordbogen.