Søg på bøjningsformer og andre nye features. Nu 150.000 søgeord, 300.000 udtaler.

Udtaleordbog.dk er blevet opdateret med nye features, nye ord og nogle principielle ændringer i transskriptionsprincipper. Læs om:

  • Søg på bøjningsformer
  • Ændringer i udtaleregler
  • Andre nye features
  • Nye ord

Søg på bøjningsformer

Det er nu muligt at søge på bøjningsformer. Tidligere kunne man kun få information om bøjningsformers udtale ved at søge på opslagsformen, og man fik kun oplyst den ‘almindelige distinkte’ udtale. Nu dukker bøjede former også op i søgeresultater, og man får endvidere oplyst evt. konservative, reducerede eller andre varianter. Søgeresultater viser først almindelige ubøjede opslagsformer, derefter bøjede former. I bøjede former linkes der endvidere til opslagsformen.

Søgeresultat for ‘prøver’ viser pluralis af substantivet ‘prøve’ og præsens af verbet ‘prøve’.

Ændringer i lydskrift

I nogle tilfælde syntes jeg den udtale der er angivet som ‘almindelig distinkt’ enten var for distinkt/konservativ eller for reduceret. Der er derfor lavet nogle forskellige opdateringer af udtalerne, som især handler om schwa-reduktion.

  • Der er indført synkope i ord som /ˈmɛnskə ˈhuːsnə/ menneske, husene (tidligere /ˈmɛnəskə ˈhuːsənə/)
  • Prioriteringen af |r| og |d| er ændret så schwa først assimileres til |r| frem for |d|. Det har konsekvenser for ord som /ˈlæːɐɤ ˈɔntʁɐɤ/ lærred, undret (tidligere /ˈlæɐ̯ɤ ˈɔntʁɤ/)
  • Schwa-assimilation efter ubetonede korte vokaler var tidligere overset, fx /tˢʁiiˈnæːlə/ triennale (tidligere /tˢʁiəˈnæːlə/)
  • Assimilation til sonorant før betonet stavet er nu fjernet, fx /maməˈlæːɤ kʰænəˈlyːɐ/ marmelade, kannelure (tidligere /mamm̩ˈlæːɤ kʰænn̩ˈlyːɐ/). Den assimilerede form er nu angivet som ‘mindre distinkt’.
  • Udtalen af |rør| er ændret til /ˈʁɶɐ̰/, tidligere /ˈʁœɐ̰/. Udtalen med /œ/ er angivet som ‘mere konservativ’.

Nye funktioner

Jeg har tilføjet muligheden for at interagere med ordbogen og ‘stemme’ på de udtaler man selv benytter. Dette er en funktion der nok vil blive udviklet videre i fremtiden. Lige nu fungerer det ret primitivt. Jeg drømmer om i fremtiden at gøre det lidt mere funktionelt så man kan bruge ordbogen til at få en indikation af hvilke udtaler der er mest benyttet, om der er sammenhæng mellem hvilke udtaler man bruger i forskellige ord, hvilke udtaler der benyttes af forskellige sproggrupper osv. Men det kræver at jeg får programmeret en loginfunktion, beder folk om tilladelse til at indsamle data osv. Det ligger lidt længere nede på prioriteringslisten. Indtil videre kan man hygge sig med denne funktion.

I teknikken bag udtaleordbogen har jeg også arbejdet på at kunne integrere manuelle rettelser og tilføjelser. Indtil videre har jeg kun kunnet inkludere regelrette udtaler, altså ord der udtales systematisk ift. stavemåden og som er regelrette udviklinger fra konservativt > moderne > mindre distinkt el.lign. Men ganske mange ord opfører sig ikke helt forudsigeligt på denne måde, og det er ofte nogle af dem der er mest interessante at slå op i en udtaleordbog. Nu er det teknisk muligt for mig at tilføje usystematiske udtaler og at overrule de generelle regler i specifikke ord.

Endelig har jeg tilføjet muligheden for at tilføje bemærkninger til enkeltord.

De to sidste funktioner er kun oprettet, men ikke konkret anvendt i særlig mange ord endnu. Men de åbner for muligheden for at imødekomme meget af den feedback jeg får. Jeg har eksemplificeret det i ordet cider, se herunder:

Nye ord

Jeg har tilføjet ca. 1.000 ord til ordbogen. Der er nu ca. 24.000 leksemer, 157.000 opslagsord inkl. bøjede former, og ca. 313.000 forskellige udtaleangivelser.