Update januar 2022: Snæver transskription, download + 2.300 nye ord

Godt nytår! Det var både sjovt og lærerigt (og tidskrævende) at lave julekalenderen i sidste måned. Jeg vil fortsætte med at lave lignende opslag på ugentlig basis i det nye år, så hold øje med udtaleordbog.dk‘s facebookside.

Der er kommet meget god feedback via den feedback-funktion jeg tilføjede i sidste update. Jeg har læst det hele, også det jeg ikke har reageret på. Det meste er implementeret og resten er på vej.

I årets første update har jeg tilføjet ca. 2.300 nye ord (16.000 inkl. bøjningsformer), lavet enkelte justeringer og rettelser af lydskriften, tilføjet snæver transskription, og så har jeg gjort et udsnit af udtaleordbogen tilgængelig til download.

Snæver transskription

Standardudtalerne (dvs. den øverste udtale i hvert opslag) har fået tilføjet snæver transskription, noteret i de kantede klammer [ ]. Der kommer et indlæg om hvilke detaljer der er inkluderet i den snævre transskription. Jeg arbejder på at finjustere dette element og tilføje det til øvrige udtaleangivelser.

Opdateret lydskrift

Jeg har tilrettet nogle transskriptionsprincipper. Det meste er knapt synligt. Det mest iøjnefaldende er ændringer af ord med –lg. Tidligere stod der fx /ˈsæl̰j ˈvæl̰j ˈføl̰j/ salg, valg, følg. Det er nu rettet til /ˈsæl̰ ˈvæl̰ ˈføl̰/, og i konservativ udtale til /ˈsæl̰ʲ ˈvæl̰ʲ ˈføl̰ʲ/ dvs. med palataliseret /l/. Jeg tvivler på at man nogensinde har udtalt ordene med en approksimant efter en kontoid konsonant, selvom det traditionelt har været transskriberet sådan.

Efter forsøg og diskussioner med mine studerende har jeg opgraderet nogle udtaler fra ‘reduceret’ til ‘på vej frem’. Schwa-assimilation i ord som penge, fremme, finde er ved at være standardudtale i den unge generation. Det samme gælder udjævning af /ɪ ʊ/ før /ɤ/, så fx /leːʊɤ ʁɒɪɤ/ levet, røget efterhånden som standard er /leːɤ ʁɒːɤ/.

Download udtaleordbog.dk

Dele af udtaleordbog.dk kan nu downloades og benyttes til forskning eller sprogteknologi. Jeg vil lægge større dele af ordbogen ud i takt med at siden vokser.

Bemærk at det kun er dele af ordbogen der er tilgængelig. Man er velkommen til at henvende sig hvis man er interesseret i et samarbejde der inkluderer øvrige data.

I støbeskeen

Der er kommet mange nye brugere til siden den sidste måneds tid. Topprioritet lige nu er en side med introduktion til IPA-lydskriften og det danske lydsystem i det hele taget.

Derudover har jeg fokus på afledningsendelsers fonologi, som jeg holder oplæg om på konferencen FiNo 2022 senere i januar.