100.000 ord

2000 nye opslagsord og 10.000 bøjningsformer er føjet til ordbogen i dag. Dermed er ordbogen oppe på 15.000 opslagsord og 85.000 bøjningsformer, i alt 100.000 ord.

Desuden har jeg rettet et par tusind ortografiske og fonetiske fejl i bøjningsformerne, navnlig i uregelmæssige ord.

100.000 ord dækker omtrent en fjerdedel af retskrivningsordbogen, så der er et stykke vej endnu.

Stor update: bøjningsformer, lydskriftstandarder og bedre navigation + 75.000 ord

Jeg har netop lanceret en større update af udtaleordbog.dk. De mest markante tilføjelser er tilføjelse af bøjningsformer, mulighed for at vælge mellem forskellige lydskriftstandarder og navigationsmuligheder.

Vælg lydskriftstandard

Jeg har tilføjet en mulighed for at vælge mellem forskellige lydskriftstandarder. Lige nu kan man kun vælge mellem IPA og udtalordbog.dk’s egen standard, forkortet UOB.

IPA er det internationale lydskriftalfabet (uden de traditionelle danske tilpasninger). Lige nu vises kun bred IPA, mens snæver IPA er ved at få den sidste finpudsning, og det tilføjes i næste update.

UOB afviger fra IPA ved at bruge <b d g> i stedet for IPA /p t k/ i starten af ord og betonede stavelser. Alle andre steder fastholdes IPA /p t k/. Det kan give en lidt mere intuitiv læsning af ord der starter med bogstaverne b, d, g.

Jeg arbejder på at tilføje flere lydskriftstandarder.

Bøjningsformer

Det er nu muligt at se udtalen af ordenes bøjningsformer, en mulighed som ikke findes i andre udtaleordbøger end Gyldendals Dansk Udtale fra 1989. Denne funktion har stadig lidt småproblemer, som der arbejdes på, så tag det med forbehold her i starten. Man kan fx endnu ikke søge på bøjningsformer, bøjningsformerne vises kun med en enkelt udtale, og visse uregelmæssige bøjningsformer bliver endnu ikke vist korrekt.

Der tilføjes med dette ca. 75.000 nye ord til ordbogen.

Navigation

Nu vises ved hvert opslagsord link til foregående og følgende ord i ordbogen. Der er således mulighed for at bladre igennem ordbogen, og er blevet lettere at finde eksisterende ord.

Kommende forbedringer

Jeg arbejder på disse ting, som bliver klar inden for nærmeste fremtid:

  • flere opslagsord
  • bedre søgemuligheder
  • snæver IPA
  • flere udtaleformer
  • uddybende information ved udvalgte ord
  • flere lydskriftstandarder
  • betydningsafklaring ved homografer
  • forbedrede muligheder for feedback, diskussion, hjælp til udtale osv.
  • og meget mere

Har du særlige ønsker til ordbogen, så er du meget velkommen til at kontakte mig – kontakt@udtaleordbog.dk.

Ord nr. 10.000: bølgemekanik

Udtaleordbogen har med bølgemekanik, glutenfri, rabarbergrød, spidskompetence, hyldeblomst, Doggerbanke, bagtunge, leksikografisk, passacaglia og 2000 andre ord i dag rundet 10.000 opslagsord.

Reduceret og hyperdistinkt udtale

I dagens opdatering af udtaleordbog.dk er der tilføjet to nye udtalenormer: en mere reduceret udtale og en hyperdistinkt udtale, som fx benyttes i klassisk sang og i visse pædagogiske sammenhænge m.v. I forvejen var der hhv. en moderne og konservativ udtalenorm. Dermed er der fire forskellige udtalenormer i ordbogen. I alt er ca. 1600 nye udtaler tilføjet. Desuden er søgemaskinen opdateret så der kun vises forskellige udtalenormer hvis de faktisk er forskellige.

Reducerede former

For de reducerede former er der tilføjet former med schwa-assimilation som ikke er obligatorisk, fx /ˈʁɒll̩ ˈkʰlɔmm̩ ˈsviːn̩/ rolle, klumme, svine, ord med schwa-bortfald, fx /ˈsliːp ˈvɛlt ˈskɔf/ slibe, vælte, skuffe (umiddelbart kun tilføjet for verber, hvor det er mest almindeligt), og reduktion af plosiver i ord som /ˈseɰɐ ˈtøɰɐ ˈfɛɾɐ ˈkliɾɐ/ sikker, dykker, fætter, glitter.

Hyperdistinkte former

For hyperdistinkte former er der tilføjet distinkt udtale af schwa, ‘r’ m.v., fx /œɐ̯ʁəð ˈskʁiːvəˌlɛːʁɐ kʰæˈloːˀʁɪə/ ørred, skrivelærer, kalorie.

Hvalpesyge, tvangløs, busseronne + 1500 andre ord tilføjet

Udtaleordbogen har holdt lidt juleferie, men har i baggrunden arbejdet på at forbedre nogle værktøjer som letter arbejdet med ordbogen.

Hvalpesyge, tvangløs, busseronne, stavbakterie, encyklopædi, sovsekande og 1500 andre ord er tilføjet til ordbogen nu, og hjemmesiden er lettere opdateret.

Lidt baggrundsinfo: I arbejdet med ordbogen godkendes først etleddede ord, som føde, sted og kriterium. Når et de enkelte led i et flerleddet ord er godkendt, sættes de så bare sammen og det tjekkes om der er nogle særlige udtaleændringer ifm. sammensætningen.

Som en lille milepæl er mængden af godkendte simple ord nu stor nok til at de første treleddede ord dukker op ordbogen, som fødestedskriterium og højrevigepligt.

Ytterbium, vortemælk, oliventræ og 1000 andre ord

Ytterbium, vortemælk, oliventræ, skrumlekasse, kuldkastelse, stjernestøv, nyreragout, stradivarius og 1000 andre ord er føjet til udtaleordbog.dk.

Desuden er der et par mindre updates af hjemmesiden. Bl.a. vises moderne udtale vises nu med IPA /p t k/ i stedet for /b d g/. Der er tilføjet link til info om IPA ved hver udtale.

Hold øje med siden fra d. 1. december, hvor der tilføjes en lille julekalender med finurlige fonetikfacts hver dag.

2200 ord tilføjet

Hovskisnovski, capriccioso, rekonvalescens, retspolitik, søanemone, skrivepapir og 2200 andre ord er føjet til ordbogen. Der er nu i alt 5200 ord at boltre sig i.

Alle ord er genereret med scripts, fra morfologisk analyse, grafem-til-foneme-analyse, og fonem-til-allofon-regler. Så der glæder mig at kunne begynde at begynde at kunne generere lidt mere komplekse ord.

Der er rettet lidt småfejl hist og her, og jeg kan godt se at der er nogle ting der stadig skal rettes til. En topprioritet er at få oprettet et forum hvor man kan diskutere fejl og forbedringsforslag.