Opdatering maj 2022

Udtaleordbogen er i dag blevet opdateret. Der er tilføjet en mængde nye ord, og der er gennemført en række systematiske opdateringer af eksisterende ord. Der er ingen nye features i denne omgang.

Nye ord

Der er tilføjet ca. 5000 nye ord. Ordbogen rummer nu over 40.000 ord og over 270.000 ordformer. Den nærmer sig således en voksen ordbogsstørrelse (Gyldendals udtaleordbog rummer 41.000 ord).

Der er tilføjet en del nye bøjningsformer, navnlig adjektivers bøjninger, genitivbøjninger og en del uregelmæssige bøjninger. Der mangler stadig en del uregelmæssige bøjninger.

Opdaterede udtaler

Der er gennemførte en række systematiske opdateringer af eksisterende ord og udtaler. Det drejer sig primært om forhold hvor udtalen var en tand for stiv og bogstavnær, eller nogle fejl der var sluppet gennem kvalitetskontrollen. Overordnet resulterer ændringerne i de påvirkede ord i en mere naturlig, moderne udtale.

  • Endelsen –eri, fx fiskeri /feskɐˈʁḭː/ (før: /feskəˈʁḭː/)
  • Endelserne –ere/-ede, fx snarere, lukkede /ˈsnaːa ˈlɔkɤ/ (før: /ˈsnaːɐɐ ˈlɔkɤɤ/)
  • Endelsen –(a/å)ret, fx skåret /ˈskɒːɤ/ (før: /ˈskɒːɒɤ/)
  • Præfikserne gen-, fore-, und- tilføjer nu knirk til stammen, fx undfange /ˈɔnfaŋ̰ə/ (før: /ˈɔnfaŋə/)
  • Aspiration fjernet fra p, t, k i en del ubetonede stavelser, fx etiket, fokusere, hypotese /etiˈkʰɛt fokuˈsḛːɐ hypoˈtseːsə/ (før: /etsiˈkʰɛt fokʰuˈsḛːɐ hypʰoˈtseːsə/). Den aspirerede udtale en nu anført som mere konservativ. Ikke alle ubetonede p, t, k er behandlet endnu.
  • Lokmotiveffekten er indført i standardudtalen, fx lokomotiv, operation, matematik /lokmoˈtsiʊ̰ opʁaˈɕo̰ːn mætmæˈtsik/ (før: /lokomoˈtsiʊ̰ opəʁaˈɕo̰ːn mætəmæˈtsik/).

Yngre udtale (udtaler på vej frem) har fået tilføjet varianter uden finalt schwa, fx pose /ˈpʰoːs/. Tidligere var denne variant kun tilføjet for verber, men det er nu tilføjet for alle ord.

Bortfald af r i prætoniske stavelser, fx perfekt /pʰæˈfɛkt/ frem for /pʰæɐ̯ˈfɛkt/, er ophøjet til standardudtale frem for udtale på vej frem.

BDG-lydskrift

Som alternativ til IPA-lydskrift kan man vælge BDG-lydskrift (tidligere anført som UOB). Der er tilføjet en beskrivelse af denne standard.

Denne standard er lettere opdateret og stemmer nu overens med IPA bortset fra at plosiverne vises med /b d g p t k/ i stil med mere klassisk fonologi. Efter denne standard skal aspiration underforstås i initialt /p t k/, mens uaspirerede initiale plosiver vises med /b d g/. Denne brug er lidt mere indforstået, men stemmer bedre med ortografiens b, d, g, p, t, k, og den kan således måske virke mere intuitiv for nogle.