5000 nye ord, nye udtalevarianter, farvel til stød

Der er i dag tilføjet 5.000 nye ord, så der i alt er ca. 20.000 opslagsord i udtaleordbog.dk. Samtidig er der tilføjet nogle nye udtalevarianter og et par principielle opdateringer af lydskriften.

Nye udtalevarianter

Jeg har tilføjet udtalevarianter for nogle udtaleudviklinger der er på vej frem. Dels har jeg tilføjet den velkendte udvikling af ord som /næɐ̯ʊ fæɐ̯ʊ/ > /næːʊ fæːʊ/ nerve, færge. Jeg har også tilføjet udviklingen /ʁi ʁy/ > /ʁe ʁø/, som er ved at vinde frem blandt de unge.

Dertil har jeg tilføjet københavnsk udtale af /ʁu/ > /ʁo/.

Principielle ændringer

Et af målene med udtaleordbog.dk er at levere udtale i IPA (‘ren IPA’, dvs. uden de traditionelle danske tilpasninger). Et af principperne i IPA er diakritiske tegn så vidt muligt skal undgås i bred transskription, navnlig hvis de ikke er distinktive.

Jeg har taget konsekvensen af dette og fjernet ◌̯ under vokaler der indgår i en diftonger, så fx hej skrives /haɪ/ frem for /haɪ̯/. Det diakritiske tegn tilføjer her ikke nogen ekstra information, idet det kan underforstås at sammensætninger med /ɪ ɐ ʊ/ udgør en diftong. Denne ændring bringer lydskriften på udtaleordbog.dk bedre i overensstemmelse med praksis i andre sprog, hvilket er en væsentlig grund til overhovedet at benytte IPA.

I konservativ udtale er ◌̯ bevaret, idet det er distinktivt i ord som /fɒˈtsɛ̰ːɐ fɒˈtsɛ̰ːɐ̯/ fortære, fortær.

En anden ændring er at erstatte stødtegnet ◌ˀ med ◌̰ (creaky voice). Stødtegnet har aldrig været et officielt IPA-tegn. Termen stød er i det hele taget ikke transparent, og jeg opfordrer til at erstatte det med en international fonetisk fagterm. For at holde mig inden for IPA, bruger jeg jf. Nina Grønnums Fonetik & Fonologi tegnet ◌̰ som refererer til en slags knirkestemme. Dette er ikke dækkende for alle udtalevarianter, men det er passende til min egen variant af dansk. Jeg overvejer hvordan andre varianter kan implementeres enten i bred eller snæver IPA.