Nye ord og features, marts 2022

Udtaleordbog.dk er i dag opdateret med nye ord og en ny feature: Rimordbog.

Der er tilføjet ca. 2.500 nye ord, hvor en stor del er prorpier, både fornavne, efternavne og bynavne. I alt kommer ordbogen op på ca. 35.500 opslagsord og 240.000 ordformer inkl. bøjninger.

Rimordbog

Jeg har tilføjet en feature hvor man kan se hvilke ord i ordbogen der rimer på opslagsordet. Denne feature er i udvikling, så den bliver mere raffineret med tiden. Lige nu er man nødt til at søge almindeligt og så klikke på rimlinket. Jeg arbejder på at designe en mere direkte måde at søge efter rim på snarest.

Rimordbogen søger lige nu kun på standardudtaler. Se fx ord der rimer på dag. Planen er at man skal kunne lave mere avancerede søgninger, indsnævre til andre standarder eller søge på tværs af udtalestandarder mv.

Opdaterede udtaler

Der er foretaget enkelte ændringer af lydskriften. En del ord med -bi-/-di-/-gi- som før var noteret med /pj tj kj/, har fået en mere distinkt udtale som standard, fx:

/æɤ.væɐ.pi.ˈæ̰ːl/ < /æɤ.væɐ.ˈpjæ̰ːl/ adverbial
/i.ti.ˈo̰ːt/ < /i.ˈtjo̰ːt/ idiot
/ʁæ.ki.ˈo̰ːn/ < /ʁæ.ˈkjo̰ːn/ region

Omvendt har en del bøjningsformer med –ier fået en mindre distinkt og mere naturlig form. Det gælder fx ord som /fæ.ˈmil̰.jɐ/ familier (tidligere /fæ.ˈmil̰.i.ɐ/).

Stavelsesgrænser er tilrettet en del steder, og der mangler stadig nogle tilrettelser. Det er udelukkende et visuelt/intuitivt spørgsmål. Rettelserne er rent visuelle. Stavelsesgrænser indikerer umiddelbart ikke nogen fonetiske træk; hensigten er udelukkende at give en form for intuitiv opdeling af ordene (i den underliggende fonologiske form som udtaleangivelserne er genereret af, spiller stavelsesgrænserne større rolle for fonemernes realisering).

I støbeskeen

Jeg fokuserer fortsat på at tilføje proprier af forskellig art, bl.a. af hensyn til at ordbogen bruges af udlændinge, som kan have dårlige forudsætninger for at regne udtalen af proprier ud. Rimordbogsdelen skal også have en mere lettilgængelig form.

Af større funktionelle features arbejder jeg på en funktion hvor man kan inputte en længere tekst og få den transskriberet. Dette ligger lidt ude i fremtiden, og det forudsætter at der tilføjes nogle flere variantudtaler, især af højfrekvente småord.