2200 ord tilføjet

Hovskisnovski, capriccioso, rekonvalescens, retspolitik, søanemone, skrivepapir og 2200 andre ord er føjet til ordbogen. Der er nu i alt 5200 ord at boltre sig i.

Alle ord er genereret med scripts, fra morfologisk analyse, grafem-til-foneme-analyse, og fonem-til-allofon-regler. Så der glæder mig at kunne begynde at begynde at kunne generere lidt mere komplekse ord.

Der er rettet lidt småfejl hist og her, og jeg kan godt se at der er nogle ting der stadig skal rettes til. En topprioritet er at få oprettet et forum hvor man kan diskutere fejl og forbedringsforslag.