Reduceret og hyperdistinkt udtale

I dagens opdatering af udtaleordbog.dk er der tilføjet to nye udtalenormer: en mere reduceret udtale og en hyperdistinkt udtale, som fx benyttes i klassisk sang og i visse pædagogiske sammenhænge m.v. I forvejen var der hhv. en moderne og konservativ udtalenorm. Dermed er der fire forskellige udtalenormer i ordbogen. I alt er ca. 1600 nye udtaler tilføjet. Desuden er søgemaskinen opdateret så der kun vises forskellige udtalenormer hvis de faktisk er forskellige.

Reducerede former

For de reducerede former er der tilføjet former med schwa-assimilation som ikke er obligatorisk, fx /ˈʁɒll̩ ˈkʰlɔmm̩ ˈsviːn̩/ rolle, klumme, svine, ord med schwa-bortfald, fx /ˈsliːp ˈvɛlt ˈskɔf/ slibe, vælte, skuffe (umiddelbart kun tilføjet for verber, hvor det er mest almindeligt), og reduktion af plosiver i ord som /ˈseɰɐ ˈtøɰɐ ˈfɛɾɐ ˈkliɾɐ/ sikker, dykker, fætter, glitter.

Hyperdistinkte former

For hyperdistinkte former er der tilføjet distinkt udtale af schwa, ‘r’ m.v., fx /œɐ̯ʁəð ˈskʁiːvəˌlɛːʁɐ kʰæˈloːˀʁɪə/ ørred, skrivelærer, kalorie.