Klik på den rigtige betoning:
jubilæum
jubilæˈum
juˈbilæum
ˈjubilæum
jubiˈlæum
naturtalent
ˈnaturtalent
naˈturtalent
naturtaˈlent
naturˈtalent
agurkesalat
ˈagurkesalat
agurkeˈsalat
agurkesaˈlat
aˈgurkesalat
energikrise
eˈnergikrise
energiˈkrise
enerˈgikrise
ˈenergikrise
rekordforsøg
ˈrekordforsøg
rekordforˈsøg
rekordˈforsøg
reˈkordforsøg
helikopter
heliˈkopter
ˈhelikopter
heˈlikopter
helikopˈter
ambulance
ambuˈlance
ambulanˈce
amˈbulance
ˈambulance
nationalist
nationaˈlist
naˈtionalist
natioˈnalist
ˈnationalist
krokodille
kroˈkodille
ˈkrokodille
krokoˈdille
krokodilˈle
vindmøllepark
ˈvindmøllepark
vindmølleˈpark
vindmølˈlepark
vindˈmøllepark

Færdig. God gået :)

Næste niveau

Øvelser: Forside

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen