Klik på den rigtige betoning:
krokodille
krokoˈdille
krokodilˈle
ˈkrokodille
kroˈkodille
jubilæum
jubiˈlæum
ˈjubilæum
juˈbilæum
jubilæˈum
helikopter
heˈlikopter
ˈhelikopter
heliˈkopter
helikopˈter
naturtalent
naˈturtalent
ˈnaturtalent
naturˈtalent
naturtaˈlent
fonologi
fonoˈlogi
fonoloˈgi
foˈnologi
ˈfonologi
rekordforsøg
reˈkordforsøg
rekordˈforsøg
rekordforˈsøg
ˈrekordforsøg
energikrise
enerˈgikrise
eˈnergikrise
ˈenergikrise
energiˈkrise
agurkesalat
aˈgurkesalat
ˈagurkesalat
agurkesaˈlat
agurkeˈsalat
kannibalisme
kanˈnibalisme
ˈkannibalisme
kannibaˈlisme
kanniˈbalisme
sentimental
sentimenˈtal
senˈtimental
ˈsentimental
sentiˈmental

Færdig. God gået :)

Næste niveau

Øvelser: Forside

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen