Klik på den rigtige betoning:
sentimental
senˈtimental
ˈsentimental
sentiˈmental
sentimenˈtal
psykologi
psyˈkologi
psykoloˈgi
psykoˈlogi
ˈpsykologi
fonologi
fonoloˈgi
ˈfonologi
foˈnologi
fonoˈlogi
fodboldbane
fodˈboldbane
fodboldˈbane
fodboldbaˈne
ˈfodboldbane
sekundviser
ˈsekundviser
sekundviˈser
seˈkundviser
sekundˈviser
akupunktur
akupunkˈtur
ˈakupunktur
akuˈpunktur
aˈkupunktur
dukketeater
dukkeˈteater
dukˈketeater
ˈdukketeater
dukketeˈater
kannibalisme
kanˈnibalisme
kannibaˈlisme
ˈkannibalisme
kanniˈbalisme
straffesparksfelt
ˈstraffesparksfelt
straffeˈsparksfelt
straffesparksˈfelt
strafˈfesparksfelt
helikopter
heˈlikopter
ˈhelikopter
heliˈkopter
helikopˈter

Færdig. God gået :)

Næste niveau

Øvelser: Forside

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen