Hvorfor benytter udtaleordbog.dk ikke traditionel dansk lydskrift?


Lydskriften på udtaleordbog er IPA (The International Phonetic Alphabet). Se oversigten over de enkelte lyde her.

Den Danske Ordbog, danske fonetikbøger m.v. identificerer sig som IPA-brugere, men i dansk er der opstået en tradition med at bruge nogle lokale tilpasninger som ikke er i overensstemmelse med IPAs principper, hvilket resulterer i at lydskriften i disse værker ikke er sammenlignelig med brugen af IPA i andre sprog. Dette går stik imod ideen med et internationalt lydskriftalfabet.

udtaleordbog.dk holdes der fast i IPAs principper, og derfor ser lydskriften lidt anderledes ud end man måske er vant til. Holdningen bag dette er at det er vigtigt og på høje tid med et værk hvor man kan få vist udtalen i ren IPA, som er fonetisk præcis, international sammenlignelig, nem at afkode og bruge.

De vigtigste forskelle på IPA, som benytte på udtaleordbog.dk, vs. dansk lydskrifttradition er:

Der kan være forskellige udmærkede grunde til at bruge andre alfabeter end IPA, afvige fra IPA eller lave hybrider af forskellige lydskriftalfabeter. Det kan fx være aht. sammenlignelighed med traditionelle værker, at skabe mere intuitivt forhold mellem ortografi og transskription m.v. Jeg arbejder derfor på at implementere muligheden for at få vist lydskrift efter andre standarder end IPA.