Opdaterede udtaler

Hvorfor benytter udtaleordbog.dk ikke traditionel dansk lydskrift?