Udtaleordbog.dk er udvidet med morfologi, ɤ, socialt forum og 3000 nye ord

Udtaleordbog.dk er tilbage efter sommerferien, hvor jeg brugte en del tid på at opdatere min anden side, schwa.dk, hvor man blandt kan læse om utilpasset IPA og argumenterne bag den lydskriftstandard som benyttes her på udtaleordbog.dk. Jeg har også opdateret lydskriftværktøjerne.

Morfologisk information

Udtaleordbog.dk er blevet udbygget med morfologisk information.

Udtaleordbog.dk er baseret på morfofonologisk analyse af ordene, og nu er noget af den bagvedliggende analyse tilgængelig. Siden er således ikke længere kun en udtaleordbog, men også en morfologisk ordbog. For alle ord får man nu oplyst om ordet er et kompositum, derivativ eller en rod (andre typer orddannelser er ikke behandlet endnu). Man kan desuden se hvad der er stammer, affikser og fugeelementer.

Når man klikker på en stamme, bliver man ført til opslaget for dette ord hvor man evt. kan få yderligere information om udtale. Fugeelementer og affikser er ikke gjort klikbare endnu, men det er en af de ting jeg gerne vil have tilføjet med tiden.

Det bløde d

Traditionelt lydskrives det bløde d med tegnet ð. Efter grundig overvejelse har jeg besluttet at udskifte det med ɤ i moderne udtale, se fx tid.

Det bløde d er i moderne udtale en laminal-velær vokallyd, og lyden opfører sig på mange måder som de svage vokaler /ə ɐ ɪ ʊ/, som den kommuterer med i ord som disse:

 • /fætə fætɐ fætɪ fætɤ/ fatte, fatter, fattig, fattet
 • /kæːɐ kæːʊ kæːɤ/ gære, gave, gade
 • kʁa̰ɪ kʁa̰ʊ kʁa̰ɤ/ grej, grav, grad

Lyden fortjener derfor at blive noteret med et vokalsymbol. Tegnet ɤ betegner en halvlukket velær vokal, og det er både artikulatorisk og auditivt adækvat, i snæver transskription [ɤ̻̈]. Rent grafisk forveksles det ikke med andre vokaler, og tilfældigvis har det grafiske ligheder med det traditionelle ð, så det virker nærmest meant to be.

(Jeg måtte selv bruge et par dage på at vænne mig til det, men nu kan jeg slet ikke forestille mig at gå tilbage til den traditionelle notation)

3000 nye ord

I den seneste opdatering er der tilføjet 3000 nye ord med bøjningsinformation, såsom vrøvlebøtte, underbenklæder, væskebalance og ørkenspredning. Ja, vi er i den sidste ende af alfabetet i denne iteration.

Nyt socialt forum

Har du spørgsmål, forslag, fundet en fejl eller brug for hjælp til lydskrift? Nu kan du skrive på udtaleordbog.dk’s padlet. Det er supernemt at tilgå. Du kan både bruge browseren eller hente padlet-appen i din app store. Jeg pensionerer i samme omgang den lidt mere bøvlede discord-server. Du er velkommen til at kigge forbi med det samme og fortælle hvad du synes om de seneste opdateringer.

På trapperne

Jeg er næsten klar med en smart feedback-funktion, så man med enkelte klik kan markere fejl, foreslå alternative udtaler og like bestemte udtalevarianter. Snæver IPA bliver også tilføjet i løbet af efteråret.

Der er et par kendte fejl i bøjningsformerne som jeg arbejder på at få løst. Der er noget knas med homografer der bliver blandet sammen og rødder der forsvinder.

5000 nye ord, nye udtalevarianter, farvel til stød

Der er i dag tilføjet 5.000 nye ord, så der i alt er ca. 20.000 opslagsord i udtaleordbog.dk. Samtidig er der tilføjet nogle nye udtalevarianter og et par principielle opdateringer af lydskriften.

Nye udtalevarianter

Jeg har tilføjet udtalevarianter for nogle udtaleudviklinger der er på vej frem. Dels har jeg tilføjet den velkendte udvikling af ord som /næɐ̯ʊ fæɐ̯ʊ/ > /næːʊ fæːʊ/ nerve, færge. Jeg har også tilføjet udviklingen /ʁi ʁy/ > /ʁe ʁø/, som er ved at vinde frem blandt de unge.

Dertil har jeg tilføjet københavnsk udtale af /ʁu/ > /ʁo/.

Principielle ændringer

Et af målene med udtaleordbog.dk er at levere udtale i IPA (‘ren IPA’, dvs. uden de traditionelle danske tilpasninger). Et af principperne i IPA er diakritiske tegn så vidt muligt skal undgås i bred transskription, navnlig hvis de ikke er distinktive.

Jeg har taget konsekvensen af dette og fjernet ◌̯ under vokaler der indgår i en diftonger, så fx hej skrives /haɪ/ frem for /haɪ̯/. Det diakritiske tegn tilføjer her ikke nogen ekstra information, idet det kan underforstås at sammensætninger med /ɪ ɐ ʊ/ udgør en diftong. Denne ændring bringer lydskriften på udtaleordbog.dk bedre i overensstemmelse med praksis i andre sprog, hvilket er en væsentlig grund til overhovedet at benytte IPA.

I konservativ udtale er ◌̯ bevaret, idet det er distinktivt i ord som /fɒˈtsɛ̰ːɐ fɒˈtsɛ̰ːɐ̯/ fortære, fortær.

En anden ændring er at erstatte stødtegnet ◌ˀ med ◌̰ (creaky voice). Stødtegnet har aldrig været et officielt IPA-tegn. Termen stød er i det hele taget ikke transparent, og jeg opfordrer til at erstatte det med en international fonetisk fagterm. For at holde mig inden for IPA, bruger jeg jf. Nina Grønnums Fonetik & Fonologi tegnet ◌̰ som refererer til en slags knirkestemme. Dette er ikke dækkende for alle udtalevarianter, men det er passende til min egen variant af dansk. Jeg overvejer hvordan andre varianter kan implementeres enten i bred eller snæver IPA.

100.000 ord

2000 nye opslagsord og 10.000 bøjningsformer er føjet til ordbogen i dag. Dermed er ordbogen oppe på 15.000 opslagsord og 85.000 bøjningsformer, i alt 100.000 ord.

Desuden har jeg rettet et par tusind ortografiske og fonetiske fejl i bøjningsformerne, navnlig i uregelmæssige ord.

100.000 ord dækker omtrent en fjerdedel af retskrivningsordbogen, så der er et stykke vej endnu.

Stor update: bøjningsformer, lydskriftstandarder og bedre navigation + 75.000 ord

Jeg har netop lanceret en større update af udtaleordbog.dk. De mest markante tilføjelser er tilføjelse af bøjningsformer, mulighed for at vælge mellem forskellige lydskriftstandarder og navigationsmuligheder.

Vælg lydskriftstandard

Jeg har tilføjet en mulighed for at vælge mellem forskellige lydskriftstandarder. Lige nu kan man kun vælge mellem IPA og udtalordbog.dk’s egen standard, forkortet UOB.

IPA er det internationale lydskriftalfabet (uden de traditionelle danske tilpasninger). Lige nu vises kun bred IPA, mens snæver IPA er ved at få den sidste finpudsning, og det tilføjes i næste update.

UOB afviger fra IPA ved at bruge <b d g> i stedet for IPA /p t k/ i starten af ord og betonede stavelser. Alle andre steder fastholdes IPA /p t k/. Det kan give en lidt mere intuitiv læsning af ord der starter med bogstaverne b, d, g.

Jeg arbejder på at tilføje flere lydskriftstandarder.

Bøjningsformer

Det er nu muligt at se udtalen af ordenes bøjningsformer, en mulighed som ikke findes i andre udtaleordbøger end Gyldendals Dansk Udtale fra 1989. Denne funktion har stadig lidt småproblemer, som der arbejdes på, så tag det med forbehold her i starten. Man kan fx endnu ikke søge på bøjningsformer, bøjningsformerne vises kun med en enkelt udtale, og visse uregelmæssige bøjningsformer bliver endnu ikke vist korrekt.

Der tilføjes med dette ca. 75.000 nye ord til ordbogen.

Navigation

Nu vises ved hvert opslagsord link til foregående og følgende ord i ordbogen. Der er således mulighed for at bladre igennem ordbogen, og er blevet lettere at finde eksisterende ord.

Kommende forbedringer

Jeg arbejder på disse ting, som bliver klar inden for nærmeste fremtid:

 • flere opslagsord
 • bedre søgemuligheder
 • snæver IPA
 • flere udtaleformer
 • uddybende information ved udvalgte ord
 • flere lydskriftstandarder
 • betydningsafklaring ved homografer
 • forbedrede muligheder for feedback, diskussion, hjælp til udtale osv.
 • og meget mere

Har du særlige ønsker til ordbogen, så er du meget velkommen til at kontakte mig – kontakt@udtaleordbog.dk.

Ord nr. 10.000: bølgemekanik

Udtaleordbogen har med bølgemekanik, glutenfri, rabarbergrød, spidskompetence, hyldeblomst, Doggerbanke, bagtunge, leksikografisk, passacaglia og 2000 andre ord i dag rundet 10.000 opslagsord.

Reduceret og hyperdistinkt udtale

I dagens opdatering af udtaleordbog.dk er der tilføjet to nye udtalenormer: en mere reduceret udtale og en hyperdistinkt udtale, som fx benyttes i klassisk sang og i visse pædagogiske sammenhænge m.v. I forvejen var der hhv. en moderne og konservativ udtalenorm. Dermed er der fire forskellige udtalenormer i ordbogen. I alt er ca. 1600 nye udtaler tilføjet. Desuden er søgemaskinen opdateret så der kun vises forskellige udtalenormer hvis de faktisk er forskellige.

Reducerede former

For de reducerede former er der tilføjet former med schwa-assimilation som ikke er obligatorisk, fx /ˈʁɒll̩ ˈkʰlɔmm̩ ˈsviːn̩/ rolle, klumme, svine, ord med schwa-bortfald, fx /ˈsliːp ˈvɛlt ˈskɔf/ slibe, vælte, skuffe (umiddelbart kun tilføjet for verber, hvor det er mest almindeligt), og reduktion af plosiver i ord som /ˈseɰɐ ˈtøɰɐ ˈfɛɾɐ ˈkliɾɐ/ sikker, dykker, fætter, glitter.

Hyperdistinkte former

For hyperdistinkte former er der tilføjet distinkt udtale af schwa, ‘r’ m.v., fx /œɐ̯ʁəð ˈskʁiːvəˌlɛːʁɐ kʰæˈloːˀʁɪə/ ørred, skrivelærer, kalorie.

Opdaterede udtaler

Jeg har opdateret nogle af de scripts som genererer udtaleangivelserne i udtaleordbog.dk, så ca. 250 af de eksisterende ord er blevet revideret. Det drejer sig især om udtalen af ‘r’, hvornår ‘i’ skal tolkes som /j/, noget om schwa-assimilation, og så nogle mindre fejl hist og her.

Hvornår udtales ‘r’?

Ca. 200 ord er blevet opdateret mht. udtalen af ‘r’. Den traditionelle beskrivelse, som jeg har forholdt mig til i første omgang (Nina Grønnum, Fonetik & Fonologi) siger kort sagt at ‘r’ udtales /ʁ/ før fuldvokal, og /ɐ̯/ finalt, fx /ʁœðˀ tɶɐ̯ˀ/ rød, dør.

Jeg følte dog ikke at det var passende ift. moderne udtale. Udtalen med /ʁ/ i ord som /humæniˈoːʁa tˢeʁaˈpʰiːˀ ˈhɛðʁə/ humaniora, terapi, hædre osv. svarer ikke til moderne dansk udtale.

Men hvad er så reglen? Efter en del testning af forskellige regler anvender jeg nu følgende principper for moderne udtale (som tilføjelse til de allerede kendte regler):

 • Mellem vokal og ubetonet /i/ realiseres ‘r’ > /ɐ̯/, og desuden forkortes foranstående vokal, fx /ˈiɐ̯is myɐ̯iˈæːðə/, iris, myriade. Efter ‘a’ forsvinder ‘r’ helt, fx /maiˈnæːð̩ ˈsaːi/ marinade, sari.
 • Mellem vokal og ubetonet vokal andet end /i/, forsvinder ‘r’, fx /kʰaaˈvæːnə ioˈniːˀ ˈfoːɔm ˈfloːa/ karavane, ironi, forum, flora.
 • Efter /ʊ̯ ɪ̯ ð/ forsvinder ‘r’, men den foranstående lyd forlænges, fx /ˈtˢɶɪ̯ːɐ ˈtaʊ̯ːɐ ˈplæðːɐ/ tøjre, davre, bladre.

‘I’ der svarer til /j/

Når ‘i’ er nabo til en vokal, mister det ofte sin stavelsesbærende egenskab og kommer således til at svare til et ‘j’. Dette var i forvejen implementeret i en del ord, men nogle endelser var undveget min opmærksomhed. Dette er der rettet op på nu, så ord som asie, kranie nu angives /ˈæːˀɕə ˈkʰʁaːˀnjə/ frem for /ˈæːˀsiə ˈkʰʁaːˀniə/.

Schwa-assimilation

Reglerne for schwa-assimilation er blevet justeret lidt, så flere kontekster er inkluderet og andre er lettere modificeret, fx

 • /ˈplæːɐ̯ð̩/ > /ˈplæːɐð/ blæret
 • /ˈpɛkn̩/ > /ˈpɛkŋ̩/ bækken
 • /fɒˈstɶɐ̯ˀə/ > /fɒˈstɶːˀɐ/ forstørre
 • /iˈtsæːˀlin̩/ > /iˈtsæːˀljən/ Italien
 • /ˈpɔːðəˌhaʊ̯ˀn/ > /ˈpɔːð̩ˌhaʊ̯ˀn/ bådehavn

Andre fejlrettelser

Nogle fejltransskriptioner er blevet rettet, fx /fɒˈtsæːˀːɐ ˈfʁaˌskʁiːˀːʊ ˈhɔɐ̯ˀ ˈlæːɐ̯ɐ/ > /fɒˈtsæːˀɐ ˈfʁaˌskʁiːˀʊ ˈhɒːˀ ˈlæːɐ/ fortære, fraskrive, hår, lærer, m.fl.

Den samlede liste med rettelser findes herunder (moderne udtale i IPA). Hvad synes du om ændringerne? Giv feedback i udtaleordbog.dk’s nyoprettede server på discord.

førefter
adel/ˈæːˀːð̩l//ˈæðˀl̩/
akvarie/æˈkʰvaːˀʁiə//æˈkʰvaːˀjə/
ambulatorie/ampulæˈtsoːˀʁiə//ampulæˈtsoɐ̯ˀjə/
arie/ˈaːˀʁiə//ˈaːˀjə/
asie/ˈæːˀsiə//ˈæːˀɕə/
asiet/æsiˈɛt//æˈɕɛt/
bakterie/pakˈtseːˀʁiə//pakˈtseɐ̯ˀjə/
bakteriekultur/pakˈtseːˀʁiəkʰulˌtsuɐ̯ˀ//pakˈtseɐ̯ˀjəkʰulˌtsuɐ̯ˀ/
begonie/peˈkoːˀniə//peˈkoːˀnjə/
behøve/peˈhøːˀːʊ//peˈhøːˀʊ/
Bergen/ˈpæɐ̯ˀːʊn//ˈpæɐ̯ˀʊ̯n̩/
beskeden/peˈskeːˀːð̩n//peˈskeðˀn̩/
beskedenhed/peˈskeːˀːð̩nheðˀ//peˈskeðˀn̩heðˀ/
blæret/ˈplæːɐ̯ð̩//ˈplæːɐð/
blår/ˈplɔɐ̯ˀ//ˈplɒːˀ/
borgestue/ˈpɒːʊ̯əˌstuːu//ˈpɒːʊˌstuːu/
bortføre/ˈpɒːtˌføːˀːɐ//ˈpɒːtˌføːˀɐ/
bortførelse/ˈpɒːtˌføɐ̯ˀl̩sə//ˈpɒːtˌføːˀɐlsə/
bortrive/ˈpɒːtˌʁiːˀːʊ//ˈpɒːtˌʁiːˀʊ/
bronkie/ˈpʁɒŋˀkʰiə//ˈpʁɒŋˀkʰjə/
brugbar/ˈpʁuːʊ̯ˌpaːˀ//ˈpʁuːˌpaːˀ/
bugfinne/ˈpuːʊ̯ˌfenə//ˈpuːˌfenə/
bughule/ˈpuːʊ̯ˌhuːlə//ˈpuːˌhuːlə/
bugmuskel/ˈpuːʊ̯ˌmuskl̩//ˈpuːˌmuskl̩/
bugspyt/ˈpuːʊ̯ˌspøt//ˈpuːˌspøt/
bækken/ˈpɛkn̩//ˈpɛkŋ̩/
bækkenbund/ˈpɛkn̩ˌpɔnˀ//ˈpɛkŋ̩ˌpɔnˀ/
bækkenparti/ˈpɛkn̩pʰaˌtsiːˀ//ˈpɛkŋ̩pʰaˌtsiːˀ/
bådehavn/ˈpɔːðəˌhaʊ̯ˀn//ˈpɔːð̩ˌhaʊ̯ˀn/
bådehus/ˈpɔːðəˌhuːˀs//ˈpɔːð̩ˌhuːˀs/
bådeplads/ˈpɔːðəˌpʰlæs//ˈpɔːð̩ˌpʰlæs/
centrifuge/sɛntsʁiˈfuːʊ//sɛntsʁiˈfuːu/
cikorie/siˈkʰoːˀʁiə//siˈkʰoɐ̯ˀjə/
dafnie/ˈtæfniə//ˈtafnjə/
djævel/ˈtjɛːʊl//ˈtjɛːʊ̯l̩/
dukkefører/ˈtɔkəˌføːɐ̯ɐ//ˈtɔkəˌføːɐ/
dværgeflok/ˈtvæɐ̯ʊ̯əˌflɒk//ˈtvæɐ̯ʊˌflɒk/
dynevår/ˈtyːnəˌvɔɐ̯ˀ//ˈtyːnəˌvɒːˀ/
dyvel/ˈtyːˀːʊl//ˈtyʊ̯ˀl̩/
dækken/ˈtɛkn̩//ˈtɛkŋ̩/
døvelærer/ˈtøːʊ̯əˌlæːɐ̯ɐ//ˈtøːʊˌlæːɐ/
døveskole/ˈtøːʊ̯əˌskoːlə//ˈtøːʊˌskoːlə/
egebark/ˈeːəˌpaːk//ˈeːeˌpaːk/
egetræ/ˈeːəˌtsʁæːˀ//ˈeːeˌtsʁæːˀ/
egetræ/ˈeːəˌtsʁæːˀ//ˈeːeˌtsʁæːˀ/
eksamen/ɛkˈsæːmn̩//ɛkˈsæːmm̩/
erhverve/æˈvæɐ̯ˀːʊ//æˈvæɐ̯ˀʊ/
feltkøkken/ˈfɛltˌkʰøkn̩//ˈfɛltˌkʰøkŋ̩/
ferie/ˈfeːˀʁiə//ˈfeɐ̯ˀjə/
fersken/ˈfæɐ̯ˀskn̩//ˈfæɐ̯ˀskŋ̩/
ferskenkind/ˈfæɐ̯skn̩ˌkʰenˀ//ˈfæɐ̯skŋ̩ˌkʰenˀ/
ferskentræ/ˈfæɐ̯skn̩ˌtsʁæːˀ//ˈfæɐ̯skŋ̩ˌtsʁæːˀ/
festuge/ˈfɛstˌuːʊ//ˈfɛstˌuːu/
flyvekøkken/ˈflyːʊˌkʰøkn̩//ˈflyːʊˌkʰøkŋ̩/
forgangen/fɒˈkaŋˀn̩//fɒˈkaŋˀŋ̩/
fornøden/fɒˈnøːˀːð̩n//fɒˈnøðˀn̩/
forsluge/fɒˈsluːˀːʊ//fɒˈsluːˀu/
forstuve/fɒˈstuːˀːʊ//fɒˈstuːˀʊ/
forstørre/fɒˈstɶɐ̯ˀə//fɒˈstɶːˀɐ/
forstørrelse/fɒˈstɶɐ̯ˀl̩sə//fɒˈstɶːˀɐlsə/
forsure/fɒˈsuːˀːɐ//fɒˈsuːˀɐ/
fortære/fɒˈtsæːˀːɐ//fɒˈtsæːˀɐ/
fortåge/fɒˈtsɔːˀːʊ//fɒˈtsɔːˀʊ/
forvirre/fɒˈviɐ̯ˀə//fɒˈviːˀɐ/
forværre/fɒˈvæɐ̯ˀə//fɒˈvæːˀɐ/
forværrelse/fɒˈvæɐ̯ˀl̩sə//fɒˈvæːˀɐlsə/
fraskrive/ˈfʁaˌskʁiːˀːʊ//ˈfʁaˌskʁiːˀʊ/
frisere/fʁiˈseːˀːɐ//fʁiˈseːˀɐ/
frøken/ˈfʁœːˀkn̩//ˈfʁœːˀkŋ̩/
førelse/ˈføːɐ̯l̩sə//ˈføːɐlsə/
fører/ˈføːɐ̯ɐ//ˈføːɐ/
førerret/ˈføːɐ̯ɐˌʁat//ˈføːɐˌʁat/
førstelærer/ˈfɶɐ̯stəˌlæːɐ̯ɐ//ˈfɶɐ̯stəˌlæːɐ/
får/ˈfɔɐ̯ˀ//ˈfɒːˀ/
gammen/ˈkamn̩//ˈkamm̩/
gering/ˈkeːɐ̯ɪŋ//ˈkeɐ̯ɪŋ/
glorie/ˈkloːˀʁiə//ˈkloɐ̯ˀjə/
gnaven/ˈknæːʊn//ˈknæːʊ̯n̩/
gratiale/kʁaˈtɕæːlə//kʁatsiˈæːlə/
grævling/ˈkʁaʊ̯lɪŋ//ˈkʁæʊ̯lɪŋ/
hentehår/ˈhɛntəˌhɔɐ̯ˀ//ˈhɛntəˌhɒːˀ/
hortensie/hɒˈtsɛnˀsiə//hɒˈtsɛnˀɕə/
hverken/ˈvæɐ̯kn̩//ˈvæɐ̯kŋ̩/
hvirvel/ˈviɐ̯ˀːʊl//ˈviɐ̯ˀʊ̯l̩/
hvirvelløs/ˈviɐ̯ʊlˌløːˀs//ˈviɐ̯ʊ̯l̩ˌløːˀs/
hvirvelsøjle/ˈviɐ̯ʊlˌsɒɪ̯lə//ˈviɐ̯ʊ̯l̩ˌsɒɪ̯lə/
hvornår/vɒˈnɔɐ̯ˀ//vɒˈnɒːˀ/
Hymen/ˈhyːˀmn̩//ˈhyːˀmm̩/
hymen/ˈhyːˀmn̩//ˈhyːˀmm̩/
høgenæse/ˈhøːəˌnɛːsə//ˈhøːøˌnɛːsə/
hår/ˈhɔɐ̯ˀ//ˈhɒːˀ/
hårbund/ˈhɔːɐ̯ˌpɔnˀ//ˈhɒːˌpɔnˀ/
hårbånd/ˈhɔːɐ̯ˌpɒnˀ//ˈhɒːˌpɒnˀ/
hårfager/ˈhɔːɐ̯ˌfæːˀɐ//ˈhɒːˌfæːˀɐ/
hårfarve/ˈhɔːɐ̯ˌfaːʊ//ˈhɒːˌfaːʊ/
hårlak/ˈhɔːɐ̯ˌlak//ˈhɒːˌlak/
hårnål/ˈhɔːɐ̯ˌnɔːˀl//ˈhɒːˌnɔːˀl/
hårvask/ˈhɔːɐ̯ˌvæsk//ˈhɒːˌvæsk/
hårvildt/ˈhɔːɐ̯ˌvilˀt//ˈhɒːˌvilˀt/
iføre/ˈiˌføːˀːɐ//ˈiˌføːˀɐ/
iførelse/ˈiˌføɐ̯ˀl̩sə//ˈiˌføːˀɐlsə/
indemure/ˈenəˌmuːˀːɐ//ˈenəˌmuːˀɐ/
indfarve/ˈenˌfaːˀːʊ//ˈenˌfaːˀʊ/
indflyve/ˈenˌflyːˀːʊ//ˈenˌflyːˀʊ/
indføre/ˈenˌføːˀːɐ//ˈenˌføːˀɐ/
indførelse/ˈenˌføɐ̯ˀl̩sə//ˈenˌføːˀɐlsə/
indkræve/ˈenˌkʰʁæːˀːʊ//ˈenˌkʰʁæːˀʊ/
indleve/ˈenˌleːˀːʊ//ˈenˌleːˀʊ/
indlære/ˈenˌlæːˀːɐ//ˈenˌlæːˀɐ/
indmure/ˈenˌmuːˀːɐ//ˈenˌmuːˀɐ/
indsive/ˈenˌsiːˀːʊ//ˈenˌsiːˀʊ/
indskrive/ˈenˌskʁiːˀːʊ//ˈenˌskʁiːˀʊ/
indskære/ˈenˌskæːˀːɐ//ˈenˌskæːˀɐ/
indvæve/ˈenˌvɛːˀːʊ//ˈenˌvɛːˀʊ/
initial/iniˈtɕæːˀl//initsiˈæːˀl/
irøre/ˈiˌʁœːˀːɐ//ˈiˌʁɶːˀɐ/
Italien/iˈtsæːˀlin̩//iˈtsæːˀljən/
kalenderuge/kʰæˈlɛnˀɐˌuːʊ//kʰæˈlɛnˀɐˌuːu/
kalorie/kʰæˈloːˀʁiə//kʰæˈloɐ̯ˀjə/
karsehår/ˈkʰaːsəˌhɔɐ̯ˀ//ˈkʰaːsəˌhɒːˀ/
kemikalie/kʰemiˈkʰæːˀliə//kʰemiˈkʰæːˀljə/
klasselærer/ˈkʰlæsəˌlæːɐ̯ɐ//ˈkʰlæsəˌlæːɐ/
klenodie/kʰleˈnoːˀtiə//kʰleˈnoːˀtjə/
kludedukke/ˈkʰluːðəˌtɔkə//ˈkʰluːð̩ˌtɔkə/
kludeklip/ˈkʰluːðəˌkʰlep//ˈkʰluːð̩ˌkʰlep/
kludesko/ˈkʰluːðəˌskoːˀ//ˈkʰluːð̩ˌskoːˀ/
kludetæppe/ˈkʰluːðəˌtsɛpə//ˈkʰluːð̩ˌtsɛpə/
knoldbakterie/ˈkʰnɒlpakˌtseːˀʁiə//ˈkʰnɒlpakˌtseɐ̯ˀjə/
knoldbegonie/ˈkʰnɒlpeˌkoːˀniə//ˈkʰnɒlpeˌkoːˀnjə/
kommen/ˈkʰɒmn̩//ˈkʰɒmm̩/
kommenakvavit/ˈkʰɒmn̩akʰvæˌvit//ˈkʰɒmm̩akʰvæˌvit/
kommissorie/kʰomiˈsoːˀʁiə//kʰomiˈsoɐ̯ˀjə/
kranie/ˈkʰʁaːˀniə//ˈkʰʁaːˀnjə/
kriterie/kʰʁiˈtseːˀʁiə//kʰʁiˈtseɐ̯ˀjə/
kurveflet/ˈkʰuɐ̯ʊ̯əˌflɛt//ˈkʰuɐ̯ʊˌflɛt/
kurvefletning/ˈkʰuɐ̯ʊ̯əˌflɛtnɪŋ//ˈkʰuɐ̯ʊˌflɛtnɪŋ/
kurvemager/ˈkʰuɐ̯ʊ̯əˌmæːˀɐ//ˈkʰuɐ̯ʊˌmæːˀɐ/
kurvestol/ˈkʰuɐ̯ʊ̯əˌstoːˀl//ˈkʰuɐ̯ʊˌstoːˀl/
kyrie/ˈkʰyːˀʁiə//ˈkʰyɐ̯ˀjə/
køkken/ˈkʰøkn̩//ˈkʰøkŋ̩/
køkkenmødding/ˈkʰøkn̩ˌmøðɪŋ//ˈkʰøkŋ̩ˌmøðɪŋ/
køkkentøj/ˈkʰøkn̩ˌtsɒɪ̯//ˈkʰøkŋ̩ˌtsɒɪ̯/
køkkenvask/ˈkʰøkn̩ˌvæsk//ˈkʰøkŋ̩ˌvæsk/
køkkenvej/ˈkʰøkn̩ˌvaɪ̯ˀ//ˈkʰøkŋ̩ˌvaɪ̯ˀ/
køkkenvægt/ˈkʰøkn̩ˌvɛkt//ˈkʰøkŋ̩ˌvɛkt/
kørvel/ˈkʰɶɐ̯ˀːʊl//ˈkʰɶɐ̯ˀʊ̯l̩/
kår/ˈkʰɔɐ̯ˀ//ˈkʰɒːˀ/
lagerføre/ˈlæːˀɐˌføːˀːɐ//ˈlæːˀɐˌføːˀɐ/
libertiner/lipəˈtsiːˀnɐ//lipɐˈtsiːˀnɐ/
lumpen/ˈlɔmˀpn̩//ˈlɔmˀpm̩/
lærer/ˈlæːɐ̯ɐ//ˈlæːɐ/
lærerråd/ˈlæːɐ̯ɐˌʁɔðˀ//ˈlæːɐˌʁɔðˀ/
lår/ˈlɔɐ̯ˀ//ˈlɒːˀ/
mahonie/mæˈhoːˀniə//mæˈhoːˀnjə/
maniok/mæniˈɒk//mæˈnjɒk/
maniokplante/mæniˈɒkˌpʰlæntə//mæˈnjɒkˌpʰlæntə/
materie/mæˈtseːˀʁiə//mæˈtseɐ̯ˀjə/
mergel/ˈmæɐ̯ˀːʊl//ˈmæɐ̯ˀʊ̯l̩/
mitokondrie/mitsoˈkʰɒnˀtʁiə//mitsoˈkʰɒnˀtʁɪə/
muge/ˈmuːʊ//ˈmuːu/
murer/ˈmuːɐ̯ɐ//ˈmuːɐ/
murerbalje/ˈmuːɐ̯ɐˌpæljə//ˈmuːɐˌpæljə/
murerbi/ˈmuːɐ̯ɐˌpiːˀ//ˈmuːɐˌpiːˀ/
nomen/ˈnoːmn̩//ˈnoːmm̩/
nudel/ˈnuːˀːð̩l//ˈnuðˀl̩/
nyrebækken/ˈnyːɐˌpɛkn̩//ˈnyːɐˌpɛkŋ̩/
når/ˈnɔɐ̯ˀ//ˈnɒːˀ/
Odense/ˈoːˀːð̩nsə//ˈoðˀn̩sə/
oliven/oˈliːˀːʊn//oˈliʊ̯ˀn̩/
oliventræ/oˈliːˀːʊnˌtsʁæːˀ//oˈliʊ̯ˀn̩ˌtsʁæːˀ/
oliventræ/oˈliːˀːʊnˌtsʁæːˀ//oˈliʊ̯ˀn̩ˌtsʁæːˀ/
opføre/ˈɒpˌføːˀːɐ//ˈɒpˌføːˀɐ/
opgrave/ˈɒpˌkʁaːˀːʊ//ˈɒpˌkʁaːˀʊ/
ophæve/ˈɒpˌhɛːˀːʊ//ˈɒpˌhɛːˀʊ/
opium/ˈoːˀpʰjɔm//ˈoːˀpʰɪɔm/
opkræve/ˈɒpˌkʰʁæːˀːʊ//ˈɒpˌkʰʁæːˀʊ/
opleve/ˈɒpˌleːˀːʊ//ˈɒpˌleːˀʊ/
oplære/ˈɒpˌlæːˀːɐ//ˈɒpˌlæːˀɐ/
oprøre/ˈɒpˌʁœːˀːɐ//ˈɒpˌʁɶːˀɐ/
opskrive/ˈɒpˌskʁiːˀːʊ//ˈɒpˌskʁiːˀʊ/
opskære/ˈɒpˌskæːˀːɐ//ˈɒpˌskæːˀɐ/
opsluge/ˈɒpˌsluːˀːʊ//ˈɒpˌsluːˀu/
opspore/ˈɒpˌspoːˀːɐ//ˈɒpˌspoːˀɐ/
opstøve/ˈɒpˌstøːˀːʊ//ˈɒpˌstøːˀʊ/
optrævle/ˈɒpˌtsʁaʊ̯ˀlə//ˈɒpˌtsʁæʊ̯ˀlə/
pandehår/ˈpʰænəˌhɔɐ̯ˀ//ˈpʰænəˌhɒːˀ/
pelargonie/pʰelaˈkoːˀniə//pʰelaˈkoːˀnjə/
pistacie/pʰiˈstæːˀsiə//pʰiˈstæːˀɕə/
plantefarve/ˈpʰlæntəˌfaːˀːʊ//ˈpʰlæntəˌfaːˀʊ/
plesken/ˈpʰlɛskn̩//ˈpʰlɛskŋ̩/
podie/ˈpʰoːˀtiə//ˈpʰoːˀtjə/
poret/ˈpʰoːɐ̯ð̩//ˈpʰoːɐð/
porre/ˈpʰɒːə//ˈpʰɒːɒ/
prærie/ˈpʰʁæːˀʁiə//ˈpʰʁæɐ̯ˀjə/
puge/ˈpʰuːʊ//ˈpʰuːu/
puger/ˈpʰuːʊ̯ɐ//ˈpʰuːɐ/
påføre/ˈpʰɒˌføːˀːɐ//ˈpʰɒˌføːˀɐ/
påskrive/ˈpʰɒˌskʁiːˀːʊ//ˈpʰɒˌskʁiːˀʊ/
radiær/ʁatiˈæɐ̯ˀ//ʁaˈtjæɐ̯ˀ/
refugie/ʁæˈfuːˀkiə//ʁæˈfuːˀkjə/
revle/ˈʁaʊ̯lə//ˈʁæʊ̯lə/
revse/ˈʁaʊ̯sə//ˈʁæʊ̯sə/
revselse/ˈʁaʊ̯sl̩sə//ˈʁæʊ̯sl̩sə/
ruge/ˈʁuːʊ//ˈʁuːu/
rugekasse/ˈʁuːʊˌkʰæsə//ˈʁuːuˌkʰæsə/
rugning/ˈʁuːʊ̯nɪŋ//ˈʁuːnɪŋ/
røger/ˈʁœːɐ//ˈʁɶːɐ/
røre/ˈʁœːɐ//ˈʁɶːɐ/
rørelse/ˈʁœːɐ̯l̩sə//ˈʁɶːɐlsə/
røsken/ˈʁœskn̩//ˈʁœskŋ̩/
rådføre/ˈʁɒðˌføːˀːɐ//ˈʁɒðˌføːˀɐ/
saddel/ˈsæːð̩l//ˈsæðl̩/
sadel/ˈsæːð̩l//ˈsæðl̩/
sadelmager/ˈsæːð̩lˌmæːˀɐ//ˈsæðl̩ˌmæːˀɐ/
scoring/ˈskoːɐ̯ɪŋ//ˈskoɐ̯ɪŋ/
skolekøkken/ˈskoːləˌkʰøkn̩//ˈskoːləˌkʰøkŋ̩/
skolelærer/ˈskoːləˌlæːɐ̯ɐ//ˈskoːləˌlæːɐ/
skrivelærer/ˈskʁiːʊˌlæːɐ̯ɐ//ˈskʁiːʊˌlæːɐ/
sluge/ˈsluːʊ//ˈsluːu/
slunken/ˈslɔŋˀkn̩//ˈslɔŋˀkŋ̩/
spergel/ˈspæɐ̯ˀːʊl//ˈspæɐ̯ˀʊ̯l̩/
spillelærer/ˈspeləˌlæːɐ̯ɐ//ˈspeləˌlæːɐ/
spædekalv/ˈspɛːðəˌkʰælˀv//ˈspɛːð̩ˌkʰælˀv/
stavbakterie/ˈstaʊ̯pakˌtseːˀʁiə//ˈstaʊ̯pakˌtseɐ̯ˀjə/
stipendie/stiˈpʰɛnˀtiə//stiˈpʰɛnˀtjə/
storkøkken/ˈstoɐ̯ˌkʰøkn̩//ˈstoɐ̯ˌkʰøkŋ̩/
stormkøkken/ˈstɒːmˌkʰøkn̩//ˈstɒːmˌkʰøkŋ̩/
støttelærer/ˈstøtəˌlæːɐ̯ɐ//ˈstøtəˌlæːɐ/
suppositorie/supʰosiˈtsoːˀʁiə//supʰosiˈtsoɐ̯ˀjə/
symposie/symˈpʰoːˀsiə//symˈpʰoːˀɕə/
såre/ˈsɔːɐ//ˈsɒːɒ/
trevle/ˈtsʁaʊ̯lə//ˈtsʁæʊ̯lə/
trommehvirvel/ˈtsʁɔməˌviɐ̯ˀːʊl//ˈtsʁɔməˌviɐ̯ˀʊ̯l̩/
træblæser/ˈtsʁæˌplɛːsɐ//ˈtsʁaˌplɛːsɐ/
træløber/ˈtsʁæˌløːpɐ//ˈtsʁaˌløːpɐ/
træløs/ˈtsʁæˌløːˀs//ˈtsʁaˌløːˀs/
trælår/ˈtsʁæˌlɔɐ̯ˀ//ˈtsʁaˌlɒːˀ/
træmasse/ˈtsʁæˌmæsə//ˈtsʁaˌmæsə/
træsko/ˈtsʁæˌskoːˀ//ˈtsʁaˌskoːˀ/
trævl/ˈtsʁaʊ̯ˀl//ˈtsʁæʊ̯ˀl/
trævle/ˈtsʁaʊ̯lə//ˈtsʁæʊ̯lə/
trævlet/ˈtsʁaʊ̯lð̩//ˈtsʁæʊ̯lð̩/
træværk/ˈtsʁæˌvæɐ̯k//ˈtsʁaˌvæɐ̯k/
tår/ˈtsɔɐ̯ˀ//ˈtsɒːˀ/
uge/ˈuːʊ//ˈuːu/
ugegammel/ˈuːʊˌkaml̩//ˈuːuˌkaml̩/
ugelang/ˈuːʊˌlaŋˀ//ˈuːuˌlaŋˀ/
ugepresse/ˈuːʊˌpʰʁasə//ˈuːuˌpʰʁasə/
underskrive/ˈɔnɐˌskʁiːˀːʊ//ˈɔnɐˌskʁiːˀʊ/
valkyrie/vælˈkʰyːˀʁiə//vælˈkʰyɐ̯ˀjə/
vår/ˈvɔɐ̯ˀ//ˈvɒːˀ/
vårflue/ˈvɔːɐ̯ˌfluːu//ˈvɒːˌfluːu/
vårhavre/ˈvɔːɐ̯ˌhaʊ̯ːɐ//ˈvɒːˌhaʊ̯ːɐ/
vårsæd/ˈvɔːɐ̯ˌsɛðˀ//ˈvɒːˌsɛðˀ/
ædel/ˈɛːˀːð̩l//ˈɛðˀl̩/
ædelkoral/ˈɛːˀːð̩lkʰoˌʁaːˀl//ˈɛðˀl̩kʰoˌʁaːˀl/
øjenhår/ˈɒːɪnˌhɔɐ̯ˀ//ˈɒːɪnˌhɒːˀ/
år/ˈɔɐ̯ˀ//ˈɒːˀ/