900 ord føjet til ordbogen


November, karantæne, præsidentpost, papirkurv, kulturhus, filosofikum, nyttesløs, Skælskør, hurlumhej, dikotomi, eksorbitant, kaprifolium, kompositum og 900 andre ord er føjet til udtaleordbog.dk

Desuden er der blevet rettet et par småfejl hist og her.